Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

Suntem TEATRUL CLASIC ”IOAN SLAVICI”, instituție publică de spectacole cu sediul în Arad, Bd. Revoluției nr. 103, având cod unic de înregistrare: 3678254 și vă asigurăm că datele cu caracter personal pe care consimțiți să ni le furnizați, sunt prelucrate și stocate în siguranță. Prezenta politică de confidențialitate se bazează pe principiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul UE 2016/679, și anume:

– Prelucrarea este legală, echitabilă și transparentă, Orice informație cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă va fi furnizată la cerere.
Datele personale colectate vor fi folosite doar în scopul pentru care au fost colectate, și nu vor fi utilizate ulterior în alte scopuri.
– Prelucrarea se efectuează cu date minime. Nu vom solicita niciodată informații suplimentare, în afara celor necesare îndeplinirii scopurilor pentru în care au fost colectate.
– Perioada de păstrare a datelor nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate sau până la date retragerii consimțământului dumneavoastră cu privire la prelucrarea lor.
– Exactitatea datelor. Vom face tot posibilul ca în cazul în care datele sunt inexacte, în scopul pentru care au fost colectate, acestea să fie șterse sau rectificate.
– Securitatea datelor. Vă asigurăm că vom lua toate măsurile tehnice și organizatorice, inclusiv protecție împotriva prelucrării neautorizate, a distrugerii, pierderii sau a deteriorării accidentale.
– Responsabilitate. Vă asigurăm că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în mod responsabil., legal, echitabil și transparent.

Date cu caracter personal. Definiție:
Conform art. 4 pct. 1 din GDPR, ”date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Tipuri de date pe care le colectăm:
Colectăm datele dumneavoastră personale atunci când deveniți spectatorul nostru sau când vă abonați la newsletter-ul nostru, precum:  nume, prenume, adresa e-mail, adresa si număr de telefon.
Atunci când cumpărați bilete online, datele pe care le furnizați sunt colectate de site-ul biletmaster.ro.

Scopuri în care prelucrăm datele dumneavoastră personale:
Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează pentru:
– Pentru a-ți oferi serviciile și produsele pe care le-ai solicitat;
– Pentru a-ți răspunde la întrebări;
– Pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
– Pentru personalizarea serviciilor pe care ți le oferim;
– În scopuri de marketing, în baza consimțământului acordat;
– Pentru rezervări online;
– Pentru a vă furniza newsletter-e cu programul și noutățile cu privire la evenimentele organizate de TCIS;
– Pentru a te informa cu privire la modificări intervenite în program, și anume: reprogramări sau anulări de spectacole sau evenimente, pentru care ai achiziționat bilet.

Temeiul legal:
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în baza consimțământului dumneavoastră în acest sens, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Furnizarea datele tale personale către terți:
Toate datele dumneavoastră cu caracter personal transmise către noi atunci când folosiți website-ul nostru vor fi folosite în deplin acord cu declarația prezentă de confidențialitate și conform cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 – GDPR.
TCIS se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestor date și vă asigurăm că sunteți protejat împotriva distribuirii datelor cu caracter personal către terți. TCIS poate, totuși, furniza informații terților în cazurile expres prevăzute de legislația în vigoare.

Drepturi de care beneficiezi:
– Dreptul de informare și acces la date. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către TCIS și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.
– Rectificarea sau ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat). Aveți dreptul de a solicita rectificarea și completarea datelor dumneavoastră personale. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de prelucrare.
– Restricționarea prelucrării. În anumite cazuri, aveți dreptul de a solicita să restricționăm folosirea datelor dumneavoastră personale.
– Dreptul de a se opune prelucrării. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării în scopuri de marketing direct, caz în care datele dumneavoastră vor fi șterse.
– Dreptul portabilității datelor: aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal pentru a fi transmise unui nou furnizor de servicii. Acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.
– Dreptul de nu fi supus unei decizii individuale, inclusiv creării de profiluri
– Dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP

Stocarea datelor:
– În ceea ce privește abonarea dumneavoastră la newsletter-ul oferit de noi, vom păstra datele dumneavoastră atât timp cât sunteți abonat;
– În celelalte cazuri, datele dumneavoastră sunt păstrate conform legislației în vigoare. Nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

Măsuri de protecție și securitate a datelor
TCIS vă asigură că toate datele pe care le colectăm despre dumneavoastră sunt stocate și păstrate pe servere securizate și luăm toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate impuse de lege pentru a vă proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, accesului neautorizat, precum și împotriva prelucrării ilegale. De asemenea, luăm măsuri pentru a folosi datele dumneavoastră personale conform cu prezenta Politică și pentru a respecta alegerile dumneavoastră în privinţa prelucrării datelor dumneavoastră personale.

Cum ne puteți contacta:
Ne puteți contacta în legătură cu orice întrebări sau solicitari în ceea ce privește exercitarea drepturilor dumneavoastră menționate la capitolul Drepturi, precum și în cazul constatării unei încălcări a securității datelor, folosind datele de contact de mai jos:
e-mail: secretariat@teatrulclasic.ro
adresă: Mun. Arad, Bd. Revoluției nr. 103, jud. Arad
telefon/fax: 0257280016; 0257280018