Posturi disponibile

Afla care sunt posturile disponibile si cum poti face parte din echipa Teatrului Clasic Ioan Slavici

Manipulant decor TPI

Conditii specifice de participare la concurs:

» studii medii sau generale/profesionale
» vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei de minim 2 ani
» cunostinte tehnice practice (atestat in domeniul tehnic constituie avantaj)
» adaptare la munca in echipa
» bun contact uman
» disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sambata si duminica)

Calendarul de desfasurare a concursului:

» 04.10.2016 – data limita de depunere a dosarelor
» selectia dosarelor in maxim 2 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor
» rezultate selectie dosare: in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut pentru selectia dosarelor de concurs;
» proba practica: 12.10.2016
» proba interviu: data si ora sustinerii probei interviu vor fi anuntate dupa proba practica (in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii primei probe). Interviul va fi sustinut numai de candidatii care au obtinut la lucrarea scrisa minimum 50 de puncte.
» notarea probei practice si a interviului se face in termen de maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe;
»contestatiile se pot depune in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
» solutionarea contestatiilor: in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;
» rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei, precum si pe pagina de internet a acesteia, in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut pentru ultima proba.

Informatii utile

Gaseste mai multe detalii despre procesul de aplicare

Afla conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii care sustin concursul pentru ocuparea locurilor vacante in cadrul Teatrului Clasic Ioan Slavici.